Ceto&adfis

Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken Gepost op 16-10-2013

In het begrotingsakkoord 2014 dat op 11 oktober is gesloten door het kabinet en D66, ChristenUnie en SGP zijn ook maatregelen op fiscaal gebied aangekondigd, waarbij de nadruk ligt op lastenverlichting op arbeid en verlaging van de marginale belastingdruk. Hieronder staan de voornaamste fiscale wijzigingen.

Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken 

 • De versobering zelfstandigenaftrek wordt teruggedraaid.
 • De huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten wordt in aangepaste vorm gehandhaafd.
 • Het box 2 tarief wordt in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%.
 • Het verlaagde BTW-tarief voor bouw en renovatie geldt voor geheel 2014.
 • De afbouw van de algemene heffingskorting in de 4e schijf wordt teruggedraaid.
 • Het tarief in de eerste schijf wordt in 2014 verlaagd.
 • De geplande verlaging van de MRB vervalt.
 • De CO2-grenzen in de BPM worden vanaf 2015 verder aangescherpt.
 • Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd. Tevens vervalt het maximumverbruik van 300 m3 waarover wordt geheven in de leidingwaterbelasting.
 • De heffing op afval storten wordt opnieuw ingevoerd.
 • Het percentage dat het gebruikelijk loon van een aanmerkelijk belanghouder mag afwijken van (lager zijn dan) het marktloon wordt per 2015 verlaagd.
 • De werkbonus voor werkenden van 61 jaar tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus op het huidige niveau. Vanaf 2018 wordt de werkbonus volledig afgeschaft.
 • De maatregel ‘gratis schoolboeken' wordt teruggedraaid.
 • Er wordt € 100 miljoen ingezet ten behoeve van de kinderopvangtoeslag die zodanig wordt aangepast dat de marginale druk voor de midden- en hoge inkomens wordt verlaagd.